Ako vojna na Ukrajine ovplyvní papierenský priemysel?

Zatiaľ je ťažké posúdiť, aký bude celkový dopad vojny na Ukrajine na európsky papierenský priemysel, pretože to bude závisieť od toho, ako sa konflikt vyvinie a ako dlho bude trvať.

Prvým krátkodobým efektom vojny na Ukrajine je, že vytvára nestabilitu a nepredvídateľnosť v obchodných a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou, ale aj s Ruskom a do určitej miery aj s Bieloruskom.Obchodovanie s týmito krajinami bude samozrejme ťažšie, a to nielen v najbližších mesiacoch, ale aj v dohľadnej budúcnosti.Bude to mať ekonomický dopad, ktorý je stále veľmi ťažké posúdiť.

Najmä vylúčenie ruských bánk zo SWIFT-u a dramatický prepad výmenných kurzov rubľa pravdepodobne povedie k ďalekosiahlym obmedzeniam obchodu medzi Ruskom a Európou.Okrem toho môžu možné sankcie viesť mnohé spoločnosti k zastaveniu obchodných transakcií s Ruskom a Bieloruskom.

Niekoľko európskych spoločností má aktíva vo výrobe papiera aj na Ukrajine a v Rusku, ktoré môžu byť ohrozené dnešnou chaotickou situáciou.

Keďže toky obchodu s celulózou a papierom medzi EÚ a Ruskom sú dosť veľké, akékoľvek obmedzenia bilaterálneho obchodu s tovarom by mohli výrazne ovplyvniť celulózový a papierenský priemysel v EÚ.Fínsko je zďaleka hlavnou vývoznou krajinou do Ruska, pokiaľ ide o papier a lepenku, pričom predstavuje 54 % všetkého vývozu EÚ do tejto krajiny.Nemecko (16 %), Poľsko (6 %) a Švédsko (6 %) tiež vyvážajú papier a lepenku do Ruska, ale v oveľa nižších objemoch.Pokiaľ ide o buničinu, takmer 70 % vývozu EÚ do Ruska pochádza z Fínska (45 %) a Švédska (25 %).

V každom prípade susedné krajiny vrátane Poľska a Rumunska, ako aj ich priemysel, tiež pocítia dopady vojny na Ukrajine, a to najmä z dôvodu ekonomických porúch a celkovej nestability, ktorú vytvára.


Čas odoslania: 30. marca 2022